วิชาโครงงานเทคโนโลยีสาระสนเทศเพื่อการเรียนรู้(32297)

โครงงาน:เรื่องทรัพยากรน้ำ

ผู้จัดทำ

น.ส.ลลิตา  ปัญญา

ผู้สอน

อาจารย์คเชนทร์   กองพิลา

คำถามเกี่ยวกับโครงงาน

1.เราจะรักษ์ษาทรัพยากรน้ำด้วยวิธีใดบ้าง

2.น้ำมีประโยชน์อย่างไรบ้าง

3.ทำอย่างไรน้ำถึงจะสะอาดอยู่เสมอ

โฆษณา
โพสท์ใน Uncategorized | ใส่ความเห็น

Hello world!

Welcome to WordPress.com. This is your first post. Edit or delete it and start blogging!

โพสท์ใน Uncategorized | 1 ความเห็น