การอนุรักษ์

1.ใช้น้ำอย่างประหยัด การใช้น้ำอย่างประหยัดนอกจากจะลดค่าใช้จ่ายกับค่าน้ำลงได้แล้ว ยังทำให้ปริมาณน้ำเสียที่จะทิ้งลงแหล่งน้ำมีประริมาณน้อย และป้องกันการขาดแคลนน้ำได้อีกด้วย

2.การสงวนน้ำไว้ใช้ ในบางฤูที่สภาวะน้ำมีมากเหลือใช้ควรมีการเก็บน้ำไว้ใช้

3.การพัฒนาแหล่งน้ำในบางพื้นที่ที่ขาดแคลนน้ำ จำเป็นจะต้องหาแหล่งน้ำเพิ่มเติม

4.การป้องกันน้ำเสีย โดยการไม่ทิ้งขยะมูลฝอยลงในแม่น้ำ

5.การนำน้ำเสียกลับไปใช้ น้ำที่ไม่สามารถนำไปใช้ได้ในกิจการอย่างหนึ่งอาจใช้ได้ในอีกกิจการหนึ่ง

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s