คำนำ

โครงงานเรื่องนี้จัดทำขึ้นเพื่อให้ผู้ชมโครงงานได้รู้จักทรัพยากรน้ำและประโยชน์ของน้ำ น้ำเป็นสิ่งสำคัญที่สัตว์พืชและมนุษย์ต้องการมากที่สุด และการอนุรักษ์น้ำก็ยังเป็นอีกอย่างที่เราต้องรักษ์ษาน้ำให้สะอาดอยู่เสมอไม่ว่าจะเป็นปัญหาและผลกระทบที่เกิดขึ้น เกิดจากมนุษย์เราไม่รู้จักค่าของน้ำทั้งนั้น น้ำมีค่ามากต่อสิ่งมีชีวิต ถ้าเรารู้จักใช้ทรัพยากรน้ำให้เหมาะสมและใช้อย่างเกิดประโยชน์ น้ำก็จะมีคุณค่ามากยิ่งขึ้น

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s